Skip to content

Cjenovnik

 

Pregled

20

Spec. pregled sa planom Th – impl/hir/prot

40

Spec. pregled sa planom Th – orto

150

Analiza RTG

15

Analiza OPT/3Dendo

40

Analiza 3D 8×5

80

Analiza 3D 8×8

100

Analiza 3D 8×10

130

Anestezija

5

Anesteziranje u protetici/hirurgiji

20

Bolesti zuba

Zalijevanje fisura 35
Ispun mliječnog zuba

35

Vađenje mliječnog zuba

25

Ispun kompozitni manji

45

Ispun kompozitni veći

55

Kompozitna faseta

75

Ispun privremeni

20

Fabrički kočić sa nadogradnjom

80

Prva pomoć

30

Aplikacija lijeka

45

Jednoseansno liječenje prednjeg zuba

75

Jednoseansno liječenje bočnog zuba

120

Dvoseansno liječenje prednjeg zuba

70

Dvoseansno liječenje bočnog zuba

80

Parodontologija

Čišćenje zubnog kamenca, poliranje

45

Dentalna higijena, pjeskarenje

40

Obuka dentalne higijene

10

Kauzalna Th parodontopatije po vilici

150

Protetika

Skeletirana proteza mobilna na impl

2950

AllOn4 standard sa privremenim radom

5950

AllOn5 standard sa privremenim radom

7200

AllOn6 standard sa privremenim radom

8450

Hibridni most na impl – MK

3000

Hibridni most na impl – cirkon

4350

MK kruna

210

FullCirkon MultiL. – Master

295

FullCirkon MultiL. – Premium/E-Max

400

3D print privr kruna

30

PMMA privr kruna

60

Ordinacijska privr kruna

20

Dijagnostička print plastika

70

Uklanjanje krune

15

Cementiranje kruna

30

Livena nadogradnja

120

Privremena proteza

450

Totalna akrilatna proteza I

500

Totalna akrilatna proteza II

600

Parcijalna skelet. prot.

750

Parc. skel. met. proteza sa atačmenima

850

Zamjena gumica

40

Podlaganje proteze

80

Reparatura/Dodavanje zuba

50

Hirurgija i implantologija

Režanj operacija

150

Vađenje stalnog zuba

35

Vađenje stalnog zuba sa razdvajanjem korijenova

60

Hir. vađenje zuba

150

Hir. vađenje neizniklog zuba

175

Hir. uklanjanje frenuluma

80

Hir. uklanjanje ciste

250

Hir. nivelisanje grebena

100

Hir. apikotomija prednjeg zuba

165

Hir. apikotomija bočnog zuba

250

Retro punjenje kod apikotomije

25

Hir. incizija i drenaža

60

Hir. oslobađanje neizn. zuba

190

Gingivektomija

50

Terapija laserom

70

Sinus lift manji

60

Sinus lift bočni

1000

Hir. zatvaranje sinusa

160

PRF

100

BioOss

100

Ugradnja zbn impl standard – MIS/JD brand

990

Ugradnja zbn impl premium – Straumann brand

1250

Nadogradnja implanta standard

210

Nadogradnja implanta MU/EQ

250

Postavka HA

20

Ortodoncija

Orto aparat fx sa met bravicama

1050

Orto aparat fx sa est bravicama

1350

Orto aparat samoligirajući

1450

Orto bravica

40

Orto aparat mob. pločasti

350

Orto aparat mob. funkcionalni

550

Orto kontrola

100

Aparat za razdvajanje nepca

300

Retenciona folija

65

Setup folija

160

Udlaga za bruksizam

100

Izbjeljivanje zuba

450

Zakažite Vaš termin na vrijeme

Kontakt telefon:

+387 (0)51 833 290

WhatsApp:

+387 (0)65 018 010